05/05/2020

ЛУ „Косјерић“ Косјерић

Карађорђева 16 031/783-475 Ловачко друштво „Косјерић“ из Косјерића основано је 02. августа 1901. године као Савезно Ловачко удружење у Косјерићу. На оснивању,  имало је 27 чланова. […]
05/05/2020

ЛУ „Беанко Ђоновић“ Ариље

Контакт: Л.У. „Бранко Ђоновић“, Светог Ахилија, 53/1, 31230 Ариље тел.:060/60-94-788, 032/894-205, факс: 032/894-205
05/05/2020

ЛУ „Војвода Мишић“ Мионица

Војводе Мишића 87 , 14242 Мионица Тел: 014/342-3399
05/05/2020

ЛУ „Драган Рајковић“ Лајковац

ЛУ „Драган Рајковић“ Лајковац Војводе Мишића 86 14224 Лајковац
05/05/2020

LU „Zlatibor“ Čajetina

0637160656
05/05/2020

LU „Selimir Sele Jevtić“ Šabac

015 345082